Ouderraad (O.R.)

De ouderraad is een activiteitencommissie. Zij organiseert in overleg met de teamleden allerlei activiteiten in de school. Feesten als St. Maarten, St. Nicolaas, Kerst, Pasen, de laatste schooldag worden door deze raad georganiseerd maar ook andere activiteiten als ouderavonden, werkavonden, activiteiten waarmee we extra geld kunnen verdienen voor diverse andere activiteiten of aanschaf van extra materiaal. De O.R. bestaat uit maximaal 12 personen. Ook hiervoor worden elk jaar ouders opgeroepen zich beschikbaar te stellen. De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en de kampgelden. Jaarlijks legt ze hier verantwoording over af.