Schoolplan

Elke 4 jaar maken we een schoolplan waarin we onze visie en strategie vastleggen. Het schoolplan voor de periode 2019-2023 kunt u hier downloaden. Het schoolplan ligt ook ter inzage op school.

Ieder schooljaar wordt er op basis van het vierjarige schoolplan een schooljaarplan opgesteld. In dit schooljaarplan nemen we de doelen en activiteiten op waarmee we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.