Scholengroep OPRON

Openbare basisschool de Ommewending is 1 van de 18 scholen die deel uit maken van Scholengroep OPRON. De Scholengroep bestaat uit 16 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De scholen binnen scholengroep OPRON bieden onderwijs vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Vanuit eigenaarschap en betrokkenheid werken we samen aan de doelen van Scholengroep OPRON. Samen zijn we verantwoordelijk voor het slagen daarvan. Dit geldt voor medewerkers, ouders en kinderen. Een voorwaarde voor het gezamenlijk kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid is een professionele cultuur. Een cultuur waarin het gedrag van alle betrokkenen ervoor zorgt dat we de doelen die we gesteld hebben behalen en iedereen een gevoel van welbevinden ervaart.

Naar de website van Scholengroep OPRON