Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband en subregio

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn met de invoering van passend onderwijs verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio's. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er ten minste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welke manier wij de ondersteuning aan kinderen verlenen en waar de grenzen van onze ondersteuning liggen.