Ondersteuning

Onze ondersteuningsstructuur zorgt ervoor dat alle kinderen in beeld zijn, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Daardoor krijgen de kinderen de ondersteuning die nodig is. Op de Ommewending gebeurt dit door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem, het houden van groeps- en leerlingbesprekingen, het uitvoeren van observaties en het opstellen van individuele handelingsplannen of ontwikkelingsperspectieven. Als ouders wordt u van de ontwikkeling van uw kind(eren) en van de extra ondersteuning op de hoogte gebracht en gehouden middels gesprekken. De intern begeleider coördineert de ondersteuningsstructuur.